Arcadia

Az arcadiai archetípus rekonsrtukciója

Moholy-Nagy László Fény-tér modulátora, a XX. századi egyetemes
képzőművészet egyik kulcsműve, egyszerre virtuális és valós szerkezet, világos technikai elképzelés és titokzatos tárgy. Kovács D. Barna erre az alkotásra hivatkozva teszi fel kiinduló kérdését:

„Milyen módszereket használ a mai alkotó művész az építészeti forma-kompozíció létrehozásában?” Egymásra épülő elméleti kutatásának és gyakorlati fejlesztésének célja egy virtuális eszköz kialakítása, a szerkezet téralkotási módszerének kidolgozása, s végül működésének szemléltetése művészi térplasztikák megvalósításán keresztül. Az eszköz használatának
célja az építészeti archetípusok kutatása, a kulturális, szociális jelenségek egymásra hatásából kialakult rendszerek hasonló vonásainak felismerése, ezek értelmezése, és a képző- és építőművészetre érvényes következtetések levonása. A Térformulátor felmutatja a hierarchikus építészeti gondolkodás és a természeti nézőpontot megőrző szemlélet különbségeit, “kísérletet tesz az épített környezet kiválasztott egységeinek asszociatív újraértelmezésére és ezekből alternatív építőművészeti formakompozíciók megalakotására”.

A Kiállítás látogatható a budapesti Iparművészeti Múzeumban 2015 Március 13 és Május 10. között.

http://www.imm.hu

Projekt adatok:
Megbízó: Emberi Erőforrások Minisztériumá
Típus: Kutatás
Helyszín: Budapest, Magyarország
Tervezés éve: 2015

Projekt Csapat:
Tervező: Kovács D. Barna